Privacy verklaring

Onze privacy verklaring: 

 

Privacyverklaring

We willen u graag informeren hoe we met uw privacy omgaan. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.


Kaartverkoop
Indien u kaarten bestelt bij Theater de Koornbeurs, is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We vragen u om uw gegevens achter te laten bij het bestellen van kaarten om u in het vervolg zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.


Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is (bijv. aan een postbedrijf bij het toesturen van onze brochure) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van ons ticketingsysteem kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.


In geval van calamiteiten en/of het annuleren van een voorstelling
Het is niet verplicht uw telefoonnummer te registreren. Het opgeven van een (mobiel) telefoonnummer is echter wel wenselijk omdat wij u op die manier snel kunnen inlichten bij calamiteiten of bij annulering / verplaatsing van een voorstelling. Op die manier loopt u niet het risico dat u tevergeefs naar het theater komt.


Nieuwsbrief
Theater de Koornbeurs stuurt regelmatig nieuwsbrieven waarmee wij theaterbezoekers informeren over onze toekomstige voorstellingen. Iedere nieuwsbrief bevat (onderaan) een link waarmee u zich direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven.
Daarnaast stuurt Theater de Koornbeurs voorafgaand en na de voorstelling een (service)mail naar bezoekers van die specifieke voorstelling. De mail voorafgaand aan de voorstelling wordt een paar dagen van tevoren verstuurd en bevat praktische informatie over deze voorstelling (bijvoorbeeld eindtijd en info over parkeren).


Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken via hun Google Tag Manager tool hun Analytics-dienst om bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over het website gebruik. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website in de vorm van uw IP adres en bezochte pagina’s. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we eventuele problemen makkelijker oplossen. Zo kunnen we onze dienstverlening optimaliseren zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.


Facebook
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken hun “Facebook Pixel”-dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Wij hebben hier geen invloed op. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. De informatie wordt door Facebook overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Facebook is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees hier de Facebook Privacyverklaring om te weten hoe Facebook met uw gegevens omgaat en hoe deze te beschermen.


YouTube
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de YouTube-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u video’s te tonen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden door contact met ons op te nemen.


Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

AVG: Privacy-statement

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie nodig hebben, bijvoorbeeld om met u te corresponderen rondom uw bezoek aan het theater, als u een reservering wilt maken plaatsen danwel om een ticket wilt kopen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Daarnaast kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere bezoekers een betere dienstverlening, marketing, een gepersonaliseerde ervaring en ondersteuning te bieden. Theater de Koornbeurs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Indien er een overeenkomst met u tot stand komt bewaart Theater de Koornbeurs uw persoonsgegevens vijf jaar. Hierna worden uw gegevens automatisch verwijderd door het systeem.