21 november om 20:15

Raze om Protters

Tryater

Toneel

Yn it libben fan Doede is in soad feroare. Der is gjin plak mear foar him by de sosjale wurkpleats en syn passy foar de dowesport driget foar him ûnbetelber te wurden. De maat is fol. Hy easket in poadium om tiid en oandacht te freegjen foar sýn libben, foar wat hý wichtich fynt. Yn Raze om protters nimt Doede it publyk mei yn syn wrâld, yn syn dreamen, lâns de paden fan syn ûnfrede, iensumheid en langstmes. In stik oer ûnfrede, mar ek in stik fol humor en tragyk. It giet oer dy bûtensletten fiele, om’t it liket oft de wrâld net foar dy makke is. Hoe bliuwsto dan oerein? Er is een Nederlandse vertaling beschikbaar door middel van een koptelefoon.

Kaartprijs: € 23,00

Yn it libben fan Doede is in soad feroare. Sûnt in pear wiken sit er thús, mei syn mem dy't fersoarging nedich hat. Der is gjin plak mear foar him by de sosjale wurkpleats en syn passy foar de dowesport driget foar him ûnbetelber te wurden. Foar Doede is de maat fol. Hy komt yn aksje en easket in poadium: Hy wol tiid en oandacht foar sýn libben, foar wat hý wichtich fynt. Yn Raze om protters nimt Doede it publyk mei yn syn wrâld, yn syn dreamen, lâns de paden fan syn ûnfrede, iensumheid en langstmes. It is in stik oer ûnfrede, mar ek in stik fol humor en tragyk. It giet oer dy bûtensletten fiele, om’t it liket oft de wrâld net foar dy makke is. Hoe bliuwsto dan oerein? 

Eelco Venema skreaut en regissearret Raze om protters.  Hy is by Tryater bekend as spiler, mar yntusken hat hy ek tal fan stikken skreaun. Rooftop Memories, dat te sjen wie yn Theater Bellevue yn Amsterdam, kaam fan syn hân. In pear jier lyn skreau hy mei oan de Liwwadder útfiering fan Discopigs; mear resintlik skreau hy So happy together. Fierder skreau Eelco mei oan Wa oerlibbet de skries en Doarp Europa.

Voor niet-Friestaligen: Er is een Nederlandse vertaling beschikbaar door middel van een koptelefoon.

tekst en regy: Eelco Venema
spilers: Raymond Muller, Mads Wittermans, Aly Bruinsma  en Sonia Zwolska
foarmjouwing: Marieke Veenstra

foto: Florian Cats

Aanvulling kaartprijs:
Freon fan Tryater € 20,50
CJP € 20,50

Kaartprijs: € 23,00

Deze voorstelling is niet boekbaar!

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates over ons programma, kortingsacties en meer…