08 november om 20:15

100 jier Frysk Amateur Toaniel

De Foarstelling

Toneel

In teatrale én muzikale foarstelling mei in knypeach nei 100 jier organisearre amateurtoaniel yn Fryslân. Dizze unike, selsbetochte en sels makke ko-produksje wurdt in bûnte jûn oer fêste gewoantes en emoasjes,  ergernissen, tûkelteammen, mar foaral in protte wille mei en oer it Fryske amateurtoaniel. In oanrieder foar elk dy ’t graach oer toaniel mei; net fersitte!
Let op: Kaarten uitsluitend via www.vanplan.nl

Kaartprijs: € 15,00

In teatrale én muzikale foarstelling mei in knypeach nei 100 jier organisearre amateurtoaniel yn Fryslân. Dizze unike, selsbetochte en sels makke ko-produksje wurdt in bûnte jûn oer fêste gewoantes en emoasjes,  ergernissen, tûkelteammen, mar foaral in protte wille mei en oer it Fryske amateurtoaniel. In oanrieder foar elk dy ’t graach oer toaniel mei; net fersitte!

Let op: Kaarten zijn uitsluitend te verkrijgen via www.vanplan.nl

Regy: Tineke Broers
Teksten: Geert Hager
Muzyk: Tseard Nauta
 

Kaartprijs: € 15,00

Deze voorstelling is niet (meer) boekbaar via de site!

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates over ons programma, kortingsacties en meer…